Tıp Bilişimi Derneği 13 Nisan 2014 günü Ege Bölgesinde alanla ilgili çalışan akademisyenleri İzmir’de buluşturdu. Yüksek bir katılımla gerçekleşen toplantıda bölgemizde konuyla ilgili hemen tüm akademisyenlerin katılması çok mutluluk vericiydi.
Önceki dernek başkanı Prof. Dr. Mustafa Özmen’in açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Özmen innovasyon kavramı ile Tıp Bilişimini birlikte değerlendirerek bu alanda yapılacak çalışmaların sağlık ekonomisine ve yurttaşın memnuniyetine etkileri üzerinde durdu.
Daha sonra söz alan Prof. Dr. Osman Saka, Derneğin geçmiş faaliyetlerini tanıtan ve 2014 sonbaharında yapılacak MIE toplantısında yer alacak etkinlikleri açıklayan bir sunum yaptı. Bu açıklamalar arasında MIE 2014’de ülkemizden gönderilen bildirilerin %8’lik bir ağırlığı olduğunu ve bu sayı ile 4. sırayı aldığımızı öğrendik. Saka’nın açıklamalarından Türkiye’den katılımcıların kayıtlarda öğrenci statüsünde kabul edileceği bilgisi de yer aldı.
Toplantının ikinci oturumunda ilk sunumu Doç.Dr. Adil Alpkoçak yaptı. Sosyal Medya ve Sağlık başlıklı renkli konuşmasında Alpkoçak, bu yeni alanın önemini vurgulayan örnekler ve sayılar vererek, özellikle bu ortamda yer alan verinin bilişim teknikleri ile işlenmesinden elde edilecek bilgiye dikkati çekti. Oturumda yer alan iki konuşma 3D printer teknolojilerine aitti. Yad. Doç. Dr. Ahmet Ökurt teknolojide gelinen yeri, tekniğin farklı uygulamalarını ve gelişme potansiyelini açıkladı. Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Esra Taşbaş da kurumlarındaki 3D yazıcılar ile yaşadıkları deneyimleri anlatarak izleyicilerin bu alandaki ufuklarını açtılar. Oturumda konuşan bir başka konuşmacı İYTE’den Prof.Dr. Bilge Karacalı oldu. Karaçalı ilgi alanı olan akış sitometresi konusunda kullandığı tekniği, konunun önemini ve veri işlemede kullandıkları teknikleri anlattı. Bu oturumda konuşması bulunan Yard.Doç.Dr. Alper Selver bir sağlık sorunu nedeniyle ne yazık ki aramızda olamadı.
Öğle arası yemek sırasında da yoğun iletişim sürdüğü toplantının öğle sonrası ilk konuşmasını Ekonomi Üniversitesinden Doç.Dr. Türker İnce yaptı. İnce’nin sınıflama ve kümeleme algoritmaları üzerindeki çalışmalarını özetlediği konuşmasından Tıp bilişimcilerinin sıklıkla kullandığı bu algoritmalara yaptığı büyük katkıyı görmü? olduk. İnce’nin bu konuda çıkan yeni bir kitabı da bulunuyor.
Oturumun ikinci konuşmacısı Ozan Akçay, sürdürdüğü doktora çalışması ile ilişkili olarak Türkçe’de doğal dil işlemenin neresindeyiz başlıklı konuşmasında konuyla ilgili bir açıklama yaptıktan sonra ülkemizde yapılan tezlerin yıllara ve konulara göre dağılımını verdi. Türkçe olarak bu güne kadar 4 tez çalışmasının yapılmış olduğunu belirten Akçay alanın bakirliğine dikkat çekmiş oldu.
Oturumun bir diğer konuşmacısı Yard. Doç. Dr. Aslı Süner’in konuşması Karar Destek Uygulamalarına ilişkindi. Süner kolorektal kanserini tedavi karar sürecinde yardımcı olmak üzere geliştirmiş oldukları sistemi ayrıntıları ile tanıttı.
Oturumun son konuşmasını Prof. Dr. Utku Şenol yaptı ve ülkemiz bilişimcileri ile bir işbirliği arayışında olan Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) grubunun çadırlarını aktardı. Konuyla ilgilenenlerin Tıp Bilişimi Derneği altında kurulan CARS çalışma grubu başkanı Adil Alpkoçak ile iletişime geçmeleri dile getirildi.
Toplantının bir başka konuğu da Dokuz Eylül Üniversitesi’nin araştırmalardan sorumlu Rektör Yardımcısı olan Prof.Dr.Murat Ögören idi. Ögören yeni açılan ülkemizin ilk sağlık teknoparkından ve başkanlığını yaptığı Avrupa Birliği kapsamındaki araştırma grubu çalışmalarından söz ederek önümüzdeki fırsatlardan ve olanaklardan örnekler verdi. Öellikle ELIXIR adı verilen oluşum çerçevesinde bilişimcilere görevler düşebileceğini aktardı.
Toplantının son bölümünde farklı birim ve kurumlardan 11 konuşmacı 10’ar dakikalık sunumlarda tanıtımlar yaptılar. İzmir dışında Çanakkale Üniversitesi’nden de bir konuğun yer aldığı sunumlar, bölgemizdeki araştırmacı profilini ve güncel çalışma alanlarını öğrenmemize yardımcı olurken kurumların olanakları, kadroları ve gelecek planları hakkında fikir sahibi olduk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir