Tıp Bilişimi Derneği Olağan Genel Kurulu 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Salonu’nda 15 nisan 2018 günü saat 17.00’de yapılacktır. Çoğunluk sağlanmazsa toplantı 28 nisan 2018 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
GÜNDEM
1. Açılış ve saygı duruşu.
2. Başkanlık Divanı seçimi.
3. Yönetim Kurulu Başkanı’nın raporu
a) Faaliyet raporunun okunması.
b) Faaliyet raporu hakkında görüşmeler.
4. Denetim Kurulu raporu
a) Denetim raporunun okunması.
b) Denetim raporu hakkında görüşmeler.
5. Yönetim ve Denetim Kurullu raporlarının ibrası.
6. Seçimler.
a) Yönetim Kurulu seçimi.
b) Denetim Kurulu seçimi.
7. Dilek ve temenniler.
8. Kapanış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir