Bu yıl dokuzuncu kez yapılan Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi 15-17 Kasım 2012 tarihlerinde Xanadu Resort Hotel, Antalya Belek’te gerçekleştirildi. Kongreye sağlık çalışanları, akademisyenler ve sağlık bilişimi profesyonelleri yanı sıra hastane yöneticileri de katıldı.

Kongre, Prof. Dr. Utku Şenol, Prof. Dr. Kemal Turhan ve Serbülent Ünsal’ın verdiği IHE (Integrated Healthcare Enterprise), TÜBİTAK’tan Duran Akser’in verdiği Proje başvurusu hazırlama eğitimi ve İsidora Miloseviç’in verdiği Çigong kısa kursları ile başladı.

Kongre’nin açılış konuşmasında dernek başkanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Hakan Gülkesen, geçtiğimiz yıl içinde Tıp Bilişimi Derneği Hemşirelik Bilişimi Çalışma Grubunun kurulduğunu, derneğin sağlıkla ilgili yüksek öğrenim kurumlarında sağlık bilişimi müfredatı çalışması başlatıldığını ve sağlık verilerinin güvenlik ve mahremiyeti rehberinin hazırlandığını anlattı. 10. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresinin de 2013’te Avrupa Connecthaton’a paralel olarak 17-19 Nisan 2013’te İstanbul’da yapılacağını, 2014’te ise Medical Informatics Europe Kongresinin Tıp Bilişimi Derneği tarafından yine İstanbul’da düzenleneceğini bildirdi.

Kongrede ilk konuşmayı yapan Prof. Dr. Osman Saka, inovasyonun ne olduğunu, veri, bilgi ve bilimle ilişkisini anlattıktan sonra inovasyonun önemini, ekonomi ve ülke kalkınmasındakini yerini anlattı.

Doç. Dr. Günseli Orhon tarafından inovasyonun yaratıcılık ile ilişkisi ve yaratıcı beyinlerin nasıl çalıştığı anlatıldı. İnovasyonun aşamaları hakkında bilgi veren konuşmacı örgütsel kültürün inovasyondaki önemini açıkladı.

Daha sonra oturumda Oracle Sağlık Hizmeti Endüstrisi Ünitesi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Gary Barnes , Birleşik Krallıkta sağlık hizmetinden sorumlu National Health Service’in Shared Business Services (paylaşılmış iş hizmetleri) ile ilgili bilgiler verdi. Kurulan iş modeli ile birlikte kullanılan donanım ve yazılım mimarisinin maliyeti düşürdüğünü ve hizmet kalitesini artırdığını anlattı.

Proje ve inovasyon başlıklı paneli Prof. Dr. Osman Saka yönetti. Dr. Ali Arifoğlu projelerin inovatif olmasının önemini anlattıktan sonra TÜBİTAK’tan Ömer Öğredici kurumun projelerde aradığı özellikleri ve destek programlarını anlattı. Daha sonra söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Şube Başkanı Adnan Selçuk Erginöz, Bakanlığının genç beyinlere sağladığı destekleri detaylı olarak anlattı. Devletin, Ar-Ge’ye ayrılan bütçeyi her yıl artırdığını söyleyen Erginöz, 2023 hedefinin GSMH’nın %3’ünün Ar-Ge’ye aktarılması olduğunu söyledi.

Dr. Javier Herrero Jover, konuşmasında dijital radyolojideki gelişmelerin cerrahiye nasıl yardımcı olduğunu ve gelecekte nasıl gelişmeler olacağını anlattı. Hastadan alınan çeşitli radyolojik görüntülerin yazılımlar yardımı ile birleştirilerek hastaya özgü bir model yaratıldığını söyleyen konuşmacı, bu model yardımı ile gerek açık cerrahilerde gerekse endoskopik cerrahilerde hastanın lezyonunun cerrah tarafından üç boyutlu ve tam olarak görülebildiğini anlattı.

Prof. Dr. Mustafa Özmen’in yönettiği “Klinik Uygulayıcıların Gözüyle PACS : Deneyimler- Beklentiler” panelinde Dr. Hasan Tahsin Sarısoy, Dr. İlhan Mutlu ve Dr. Tan Cimilli konuştu. Konuşmacılar, PACS’ın günümüz radyoloji pratiğindeki yerini, yaşanan sorunları, çözüm önerilerini ve özellikle planlama aşamasının önemini anlattılar.

Oturum Başkanlığın Prof. Dr. Oğuz Dicle’nin yaptığı “PACS tedarikçileri neler sunuyor: Yenilikler-Gelecek Öngörüleri” panelinde Dr. Yaşar Alper Ökaya, Furkan Avcı, Öncü Altıntaş, Gökhan Ökan ve Nejat Ünsal sektördeki gelişmeleri ve hazırlıklarını anlattılar.

Sağlıkta mobilite ve inovasyon başlıklı paneli Dr. Cenk Tezcan yönetti. Engin Yıldız, Cumali Öğretmen ve Andreas Lanyi’nin konuşmacı olarak katıldığı panelde; günümüz sağlık hizmetinde mobil cihazların ve uygulamaların sağlık dünyasına sağladığı katkı ele alındı. Gelecekte mobil cihazların sağlık hizmetinde kullanımının artacağını söyleyen konuşmacılar, Türkiye’de taşınabilir tıbbi cihazların üretilebileceğini, mobil sağlıkta standartların ve iş modellerinin önemli olduğunu, ilaç sektöründe de mobil uygulamaların ve dijital medyanın kullanımının arttığını anlattılar.

Daha sonra, Tennessee Knoxville Üniversitesinden konuk konuşmacı olarak gelen Prof. Dr. Hamparsum Bozdogan, yeni dijital veri madenciliği tekniklerinin meme kanserinin erken tanısında nasıl kullanıldığını anlattı.

Yrd. Doç. Dr. Ergin Soysal’ın yönettiği “Teşhisle ilişkili gruplar” panelinde Sağlık Bakanlığı’ndan Emine Büyükkaya Teşhisle ilişkili grupların nasıl kullanıldığını, vaka karma indeksini ve veri güvenliğinin nasıl sağlandığını anlattı. Dr. Ümit Başara ise konuşmasında ülkemizdeki TİG uygulamasının durumunu ve sorunlarını detaylı olarak ele aldı. Datasel’den Nurali Ünal ve Tolga Aktan, firmalarının Sağlık Bakanlığı ile birlikte yaptıkları hastanelerde maliyet hesaplamaya yönelik çalışmaları ve buna yönelik olarak geliştirdikleri yazılımı anlattılar

Healthways International’ın COO’su Dr. Stefan Kottmair, kronik hastalıkların sağlık sistemi üzerindeki maliyet yükünden bahsettikten sonra “wellness” uygulamalarının hastalıkları önlemede ki yerini ve bu konuda hiç bir yapmamanın ne kadar pahalı olduğunu anlattı.

Kamu hastane birlikleri panelinde Kamu Hastane Birlikleri Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Murat Bilbay, yeni dönemde birliğin bilgi sistemlerinden beklentilerini anlattı. Performans takibinin sistemin önemli bir bileşeni olduğunu anlatan Dr. Bilbay, başlangıçtaki geçiş döneminde performansa bağlı yaptırımların olmayacağını ancak 2013’ün ikinci yarısında performans değerlendirmesi sonucu yöneticilerin başarısız bulunması halinde görevden alınabileceklerini belirtti. Önümüzdeki dönemde her bir kamu hastane birliği bölgesinde hastane bilgi sistemi alımlarının tek elden yapılmasının planlandığını anlattı. Aynı panelde söz alan Antalya Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Cenker Ateş, il bazında kamu hastane birliklerinin işleyiş hakkında bilgi verdikten sonra, bilgi sistemlerinden beklentilerini anlattı. Dr. Korhan An, konuşmasında dünyadaki uygulamalardan örneklerden verirken, Sisoft ve Datasel firmalarının temsilcileri Kamu Hastane Birlikleri uygulamasına geçerken nasıl bir hazırlık süreci yürüttüklerini anlattılar.

Prof. Dr. Firdevs Erdemir’in yönettiği “Hemşirelik uygulamalarının elektronik sağlık kayıtlarına entegrasyonu” panelinde Prof. Dr. Gülseren Kocaman Elektronik Sağlık Kaydında hemşirelik uygulamalarının önemini anlattı. Dr. Gülten Sucu ve Arzu Akman Türkiye’de Elektronik Kayıt Sistemlerinde Hemşireliğin durumu ile ilgili bir durum saptaması yaparken, Dr. Nuran Aydın hemşirelik kayıtlarının görünürlüğünü sağlamak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Kongrede ayrıca çeşitli konularda 21 sözlü akademik bildiri ve çok sayıda poster bildiri sunuldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir