PROGRAM

Etkinlik Konuşmacılar Sunum Başlığı
9.00-9.15 Açılış
9.15-10.00 Konferans Dr.Mahir Ülgü Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sağlık Bilişiminde Proje Yönetimi: Deneyimler
10.00-10.15 Ara
10.30-12.00 2.Oturum

Veri İşleme

Doç.Dr.Adil Alpkoçak DEÜ Bilgisayar Mühendisliği Veriden Bilgeliğe Giden Yolun Neresindeyiz?
Yard.Doç.Dr. Gökhan Karaküllah DEÜ İzmir Biyotıp ve Genom Ensitütüsü (IBG) RNA Dizileme Yöntemleri ile Transkript Keşfi ve Anotasyonu
Prof.Dr.Mehmet Nurullah Orman Ege Üniv. Tıp Fakültesi

Tıp Bilişimi ve Biyoistatistik Anabilim Dalı

İstatistikçi Gözüyle Araştırma Verilerinde Sık Karşılaşılan Sorunlar
Yard. Doç.Dr.Ezgi Karaca DEÜ İzmir Biyotıp ve Genom Ensitütüsü (IBG) Protein Etkileşimlerinin Bilgisayar Tabanlı Karakterizasyonu
12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-14.15 5 dakikada Tezim

Yüksek Lisans Öğrencilerinden tez sunumları

14.15-15.15 4.Oturum

Yapay Zeka

Prof.Dr.Cüneyt Güzeliş Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Yapay Zekada Güncel Araştırmalar
Prof.Dr.Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyolojj ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalları Radyolojide Yapay Zeka
Yard.Doç.Dr.Elif Sürer ODTÜ Informatik Ensititüsü Serious Games in Rehabilitation
Ara
15.30- 16.30 5.Oturum

KC Bölütleme Yarışması Katılımcılarından  Kısa Sunumlar

16.30-17.00 KC Bölütleme Yarışması Ödül Töreni
Kapanış
17.00-19.00 Tıp Bilişimi Derneği Olağan Genel Kurulu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir