Yönetim Kurulu:

Oğuz Dicle (Başkan)
Utku Şenol (Başkan Yardımcısı)
Mustafa Özmen (Sekreter)
Neşe Zayim (Sayman)
Yeşim Aydın Son
Adil Alpkoçak
Gökhan Karakülah

Denetleme Kurulu:

Murat Kaleli
Özdemir Can
Metin Aydemir

Etik ve Onur Kurulu

Osman Saka
Ergun Karaağaoğlu
Kemal Hakan Gülkesen