Malkara, Tekirdağ'da Hükümet

Konut makamları

Lisans hizmetleri

Polis ve muhtarlıklar

Silahlı kuvvetler

Vergilendirme

Yangın koruması

Yerel ve eyalet hükümet büroları

Diğer