Malkara, Tekirdağ'da İşten işe

Bilgi ve teknoloji şirketleri

Bilim ve teknoloji

Çevre ve ekoloji hizmetleri

Danışmanlar ve genel hizmetler

Enerji ve madencilik

İş hizmetleri

İş ve ticaret kuruluşları

Makine ve araçlar

Mobilya ve ev eşyaları

Otomobil ve araçlar

Tıbbı destek hizmetleri