Alaşehir, Manisa'da Hükümet

Konut makamları

Mahkemeler

Polis ve muhtarlıklar

Silahlı kuvvetler

Vergilendirme

Yangın koruması

Diğer