Torbalı, İzmir'da İşten işe

Bilim ve teknoloji

Çevre ve ekoloji hizmetleri

Çiftçilik

Enerji ve madencilik

İmalat ve ekipmanlar

İş hizmetleri

İş ve ticaret kuruluşları

Restoran hizmetleri

Tıbbı destek hizmetleri