Bartın, Bartın'da Sağlık hizmeti

Göz bakımı

Ruh sağlığı hizmetleri

Tanı merkezleri