Tıp Bilişimi Derneği 2018 Olağan Genel Kurulu

Tıp Bilişimi Derneği Olağan Genel Kurulu 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Salonu’nda 15 nisan 2018 günü saat 17.00’de yapılacktır. Çoğunluk sağlanmazsa toplantı 28 nisan 2018 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. GÜNDEM 1. Açılış ve saygı duruşu. 2. Başkanlık Divanı seçimi. 3. Yönetim Kurulu Başkanı’nın raporu a) Faaliyet raporunun …