Tıp Bilişimi Derneği 2014 olağan genel kurulu yapılacak

T?p Bili?imi Derne?i’nin ola?an genel kurulu 13 Nisan 2014’te saat 15.00’te T?p Bili?imi Derne?i merkezinde yap?lacak. Ço?unluk sa?lanamazsa 20 Nisan 2014’te ayn? saat ve ayn? yerde toplan?lacak. Tüm üyelerimizi genel kurula davet ediyoruz. Genel kurula kat?lmak için aidat borçlar?n?n ödenmi? olmas? gerekmektedir. Bunun için turkmia@turkmia.org adresine mail atarak durumunuzu sorabilirsiniz.

T?p Bili?imi Derne?i Yönetim Kurulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *