2016 Olağan Genel Kurul

Tıp Bilişimi Derneği’nin olağan genel kurulu 8 Nisan 2016’da saat 17.00’te Tıp Bilişimi Derneği merkezinde yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa 22 Nisan 2016’da aynı saat ve aynı yerde toplanılacak. Tüm üyelerimizi genel kurula davet ediyoruz. Genel kurula katılmak için aidat borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Bunun için turkmia@turkmia.org adresine mail atarak durumunuzu sorabilirsiniz.

Tıp Bilişimi Derneği Yönetim Kurulu

Tıp Bilişimi Derneği İzmir Buluşması’nın ardından

Tıp Bilişimi Derneği 13 Nisan 2014 günü Ege Bölgesinde alanla ilgili çalışan akademisyenleri İzmir’de buluşturdu. Yüksek bir katılımla gerçekleşen toplantıda bölgemizde konuyla ilgili hemen tüm akademisyenlerin katılması çok mutluluk vericiydi.
Önceki dernek başkanı Prof.Dr.Mustafa Ömen’in açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Ömen innovasyon kavramı ile Tıp Bilişimini birlikte değerlendirerek bu alanda yapılacak çalışmaların sağlık ekonomisine ve yurttaşın memnuniyetine etkileri üzerinde durdu.
Daha sonra söz alan Prof.Dr.Osman Saka, Derneğin geçmiş faaliyetlerini tanıtan ve 2014 sonbaharında yapılacak MIE toplantısında yer alacak etkinlikleri açıklayan bir sunum yaptı. Bu açıklamalar arasında MIE 2014’de ülkemizden gönderilen bildirilerin %8’lik bir ağırlığı olduğunu ve bu sayı ile 4. sırayı aldığımızı öğrendik. Saka’nın açıklamalarından Türkiye’den katılımcıların kayıtlarda öğrenci statüsünde kabul edileceği bilgisi de yer aldı.
Toplantının ikinci oturumunda ilk sunumu Doç.Dr. Adil Alpkoçak yaptı. Sosyal Medya ve Sağlık başlıklı renkli konuşmasında Alpkoçak, bu yeni alanın önemini vurgulayan örnekler ve sayılar vererek, özellikle bu ortamda yer alan verinin bilişim teknikleri ile işlenmesinden elde edilecek bilgiye dikkati çekti. Oturumda yer alan iki konuşma 3D printer teknolojilerine aitti. Yad.Doç.Dr.Ahmet Ökurt teknolojide gelinen yeri, tekniğin farklı uygulamalarını ve gelişme potansiyelini açıkladı. Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Esra Taşbaş da kurumlarındaki 3D yazıcılar ile yaşadıkları deneyimleri anlatarak izleyicilerin bu alandaki ufuklarını açtılar. Oturumda konuşan bir başka konuşmacı İYTE’den Prof.Dr. Bilge Karacalı oldu. Karaçalı ilgi alanı olan akış sitometresi konusunda kullandığı tekniği, konunun önemini ve veri işlemede kullandıkları teknikleri anlattı. Bu oturumda konuşması bulunan Yard.Doç.Dr. Alper Selver bir sağlık sorunu nedeniyle ne yazık ki aramızda olamadı.
Öğle arası yemek sırasında da yoğun iletişim sürdüğü toplantının öğle sonrası ilk konuşmasını Ekonomi Üniversitesinden Doç.Dr. Türker İnce yaptı. İnce’nin sınıflama ve kümeleme algoritmaları üzerindeki çalışmalarını özetlediği konuşmasından Tıp bilişimcilerinin sıklıkla kullandığı bu algoritmalara yaptığı büyük katkıyı görmü? olduk. İnce’nin bu konuda çıkan yeni bir kitabı da bulunuyor.
Oturumun ikinci konuşmacısı Ozan Akçay, sürdürdüğü doktora çalışması ile ilişkili olarak Türkçe’de doğal dil işlemenin neresindeyiz başlıklı konuşmasında konuyla ilgili bir açıklama yaptıktan sonra ülkemizde yapılan tezlerin yıllara ve konulara göre dağılımını verdi. Türkçe olarak bu güne kadar 4 tez çalışmasının yapılmış olduğunu belirten Akçay alanın bakirliğine dikkat çekmiş oldu.
Oturumun bir diğer konuşmacısı Yard.Doç.Dr. Aslı Süner’in konuşması Karar Destek Uygulamalarına ilişkindi. Süner kolorektal kanserini tedavi karar sürecinde yardımcı olmak üzere geliştirmiş oldukları sistemi ayrıntıları ile tanıttı.
Oturumun son konuşmasını Prof.Dr.Utku Şenol yaptı ve ülkemiz bilişimcileri ile bir işbirliği arayışında olan Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) grubunun çadırlarını aktardı. Konuyla ilgilenenlerin Tıp Bilişimi Derneği altında kurulan CARS çalışma grubu başkanı Adil Alpkoçak ile iletişime geçmeleri dile getirildi.
Toplantının bir başka konuğu da Dokuz Eylül Üniversitesi’nin araştırmalardan sorumlu Rektör Yardımcısı olan Prof.Dr.Murat Ögören idi. Ögören yeni açılan ülkemizin ilk sağlık teknoparkından ve başkanlığını yaptığı Avrupa Birliği kapsamındaki araştırma grubu çalışmalarından söz ederek önümüzdeki fırsatlardan ve olanaklardan örnekler verdi. Öellikle ELIXIR adı verilen oluşum çerçevesinde bilişimcilere görevler düşebileceğini aktardı.
Toplantının son bölümünde farklı birim ve kurumlardan 11 konuşmacı 10’ar dakikalık sunumlarda tanıtımlar yaptılar. İzmir dışında Çanakkale Üniversitesi’nden de bir konuğun yer aldığı sunumlar, bölgemizdeki araştırmacı profilini ve güncel çalışma alanlarını öğrenmemize yardımcı olurken kurumların olanakları, kadroları ve gelecek planları hakkında fikir sahibi olduk.

 

MIE 2014 was held in Istanbul

The 25th European Medical Informatics Conference (MIE2014) organized by the European Federation for Medical Informatics (EFMI) and the Turkish Medical Informatics Association (TurkMIA), was held on August 31st. In total, 536 participants from over 45 countries attended MIE 2014 in Istanbul. It was the first time that Turkey hosted MIE which took place in one of the most beautiful and fascinating congress centers, Halic Congress Center. MIE 2014 was a great opportunity to the participants gathering in Istanbul to participate in sessions and discussions on best strategies and skills for managing the projects and initiatives in medical informatics.
Some of the major highlights of this conference were interactive panels, workshops and oral presentations which provided a platform to the professionals to present their research results. We believe knowledge received from the conference and Istanbul memories will be very beneficial and the unforgettable for the attendees.
The conference book which includes full text of all the presentations (about 1300 pages) was prepared by IOS press as open access. It is also indexed by Medline. In addition, all full texts and the presentations will be accessible on the web site. Turkish Medical Informatics Association will keep the web site active until the end of next MIE 2015 conference on May 2015 in Madrid. Then the content will be reachable from the EFMI and IOS press web site.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Soma’da kömür oca??nda ya?anan facia camiam?z? derinden üzmü?tür. T?p Bili?im Derne?i olarak hayat?n? kaybedenlere rahmet, yak?nlar?na ba?sa?l??? ve sab?r, yaral?lara acil ?ifalar diliyoruz.

Bu üzücü kazan?n nedenlerinin bir an önce ayd?nlat?lmas? ve benzer elim olaylar?n bir daha ya?anmamas? için her türlü önlemin al?nmas? gerekti?ini dü?ünüyoruz. T?p Bili?im Derne?i olarak toplum sa?l??? ve önemli bile?enlerinden olan i? sa?l??? ve güvenli?inin destekçisi oldu?umuzu kamuoyuna duyurmak isteriz.

T?p Bili?imi Derne?i Yönetim Kurulu

Tıp Bilişimi Derneği 2014 olağan genel kurulu yapılacak

T?p Bili?imi Derne?i’nin ola?an genel kurulu 13 Nisan 2014’te saat 15.00’te T?p Bili?imi Derne?i merkezinde yap?lacak. Ço?unluk sa?lanamazsa 20 Nisan 2014’te ayn? saat ve ayn? yerde toplan?lacak. Tüm üyelerimizi genel kurula davet ediyoruz. Genel kurula kat?lmak için aidat borçlar?n?n ödenmi? olmas? gerekmektedir. Bunun için turkmia@turkmia.org adresine mail atarak durumunuzu sorabilirsiniz.

T?p Bili?imi Derne?i Yönetim Kurulu

Tıp Bilişimi Derneği İzmir Buluşması

Tıp Bilişimi Derneği, 13 Nisan 2014’te İzmir buluşmasını gerçekleştiriyor. Toplantıyı düzenleyen Prof. Dr. Oğuz Dicle’nin mesajı şöyle;

Değerli Meslektaşım,

1999 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Ulusal Kongreleri, Uluslar arası İşbirlikleri ve Çalışma Grupları ile ülkemizdeki Tıp Bilişimi alanını yönlendiren TIP BİLİŞİMİ DERNEĞİ, 13 Nisan 2014 günü Ege Bölgesinde alanla ilgili çalışan akademisyenleri İzmir’de buluşturmaya karar verdi.   Çok sayıda üniversitesi ve konuyla ilgili birimlere sahip olan bölgemizde gerçekleşecek bu toplantının, multidisipliner çalışmayı gerektiren alanımızda var olan tanışıklıkları daha da çoğaltacağına ve önemli bir motivasyon yaratacağına inanıyoruz. Bu toplantının amacı doğrultusunda, başka kurumsal faaliyetleri paylaşmak, 2014 Sonbaharında ülkemizde gerçekleşecek MIE toplantısı öncesinde ülkenizdeki tıp bilişimi sorunlarını el almak ve derneğimiz ile işbirliği arayışında olan Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) grubunun çağrılarını değerlendirmek istiyoruz. Bu buluşma fırsatı ile güncel araştırma konularından bir seçki ile bilgi paylaşımı da yapılacaktır.

Toplantı programı aşağıda sunulmuştur. Etkinliğimizin kurumunuzdaki ilgili akademisyenlere duyurulmasından ve ekibinizle birlikte sizleri aramızdan görmekten   mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Toplantı kapsamında sunulmak üzere kurum/birim tanıtım posterlerine de yer verilmesi planlandığından 70×100 cm boyutlarında hazırlayacağınız posterlerinizi de göndermenizi bekliyoruz.   Sizleri ve ekibinizi bu toplantıya davet ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Saygılarımla.

Tıp Bilişimi Derneği Adına
Prof.Dr.Oğuz Dicle

Not: Katılım Ücretsizdir. Katılım bilginizi 4.4.2014 tarihine kadar gokhan.karakulah@deu.edu.tr adresine iletmenizi bekliyoruz.
 

TIP BİLİŞİMİ DERNEĞİ

İZMİR TIP BİLİŞİMİ BULUŞMASI

13.4.2014, Dokuz Eylül Üniversitesi Eski Derslikler Binası

9.30 Açılış

9.45 Panel : Tıp Bilişiminin Güncel Sorunları

Moderatör: Mustafa Ömen

10.45 Ara

11.00-12.30 Güncel Araştırmalar I

11.00-11.15 Tıbbi 3D Yazıcı Uygulamaları ve Geleceği Adil Alpkoçak

11.15-11.30 3D Yazıcı Teknolojisi Ahmet Ökurt

11.30-11.45 3D Yazıcılarla bir Uygulama Örneği Esra Taşbaş

11.45-12.00 Akış Sitometrisi Bilge Karaçalı

12.00-12.15 3D DICOM Alper Selver

12.15-12.30 Tartışma

12.30-13.30 Öğle Arası

13.30-14.30 Güncel Araştırmalar II

13.30-13.45 Sınıflama Algoritmaları Türker İnce

13.45-14.00 Türkçede Doğal Dil İşlemenin Neresindeyiz? Ozan Akçay

14.00-14.15 Bir Tıbbi Karar Destek Sistemi Uygulaması Aslı Suner

14.15-14.30 CARS topluluğu €“ Olası İşbirlikleri Utku Şenol

14.30-14.45 Ara

14.45-15.15 Teknoparklar ve Tıp Bilişimine Katkıları Murat Ögören (DEÜ Rektör Yardımcısı)

15.15-16.30 Tıp Bilişimi Penceresinden Kurumlarımızda Eğitim-Araştırma Etkinlikleri

Modaratör: Oğuz Dicle

10’ar dakikalık sunumlar

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Alper Selver
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Oğuz Dicle
 • Ege Üniversitesi Mehmet Ergin
 • Ege Üniversitesi Mehmet Orman
 • Ekonomi Üniversitesi Cüneyt Güzeliş
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fatma Sılan
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilge Karaçalı
 • İzmir Üniversitesi Aydın Ötürk
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yalçın İşler
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Esra Taşbaş
 • Yaşar Üniversitesi Nalan Ökurt