BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Soma’da kömür oca??nda ya?anan facia camiam?z? derinden üzmü?tür. T?p Bili?im Derne?i olarak hayat?n? kaybedenlere rahmet, yak?nlar?na ba?sa?l??? ve sab?r, yaral?lara acil ?ifalar diliyoruz.

Bu üzücü kazan?n nedenlerinin bir an önce ayd?nlat?lmas? ve benzer elim olaylar?n bir daha ya?anmamas? için her türlü önlemin al?nmas? gerekti?ini dü?ünüyoruz. T?p Bili?im Derne?i olarak toplum sa?l??? ve önemli bile?enlerinden olan i? sa?l??? ve güvenli?inin destekçisi oldu?umuzu kamuoyuna duyurmak isteriz.

T?p Bili?imi Derne?i Yönetim Kurulu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir