X. ULUSLARARASI KATILIMLI TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ

KONGRE WEBİ

Saygıdeğer Sağlık Bilişimi İlgilileri,

Türkiye’nin en kapsamlı sağlıkta teknoloji, iş ve işbirliği buluşması olan Sağlıkta Tıp Bilişimi Kongresi ;‘’X. ULUSLARARASI KATILIMLI TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ’’ adı ile 12 – 15 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya – Xanadu Hotel’de geniş bir katılım ile gerçekleşecektir. Bu yıl onuncusunu gerçekleştireceğimiz Kongremiz; Sağlık Sektörü’ nün teknoloji çağı ile yenileşim politikalarını ve yeni çağın gerek ülkemizin gelişimi gerek uluslararası boyuttaki gelişmelerin bilgi, vizyon ve çağın sağlık modelleri hatta evrimi boyutunda masaya yatırıldığı, tüm paydaşların buluştuğu etkin bir platform olmayı sürdürecektir. ‘’Tıp Bilişimi Derneği’’ ve ‘’Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği’’ tarafından düzenlenmekte olan etkinlik, bakanlık seviyesinde kamu birimleri, uluslararası federasyonlar ve alanında pek çok önemli Sivil Toplum Kuruluşu tarafından desteklenmektedir. Dijitalleşme dev bir dalga… tsunami boyutunda ve helezoni yapıda sadece ülkemizde değil, dünyadaki her hizmeti değiştirip dönüştürüyor. Yeni dijital dünyada nesneler birbiri ile konuşuyor, cihazlar, sektörler, şehirler birbirlerine bağlanıyor ve birbiriyle iletişim kurabilen, akıllı hale gelen, akıllı yaşam politikalarını oluşturan bir ekosistemin parçası oluyor. Bu ekosistemin dalgası, Dijitalleşmenin 4. dalgası olan Endüstri 4.0, her şeyi birbirine bağlamakla kalmıyor aynı zamanda yapay zeka temelli yepyeni çözümler, tasarımlar, planlama, ar-ge, üretim, kalite, süreç yönetimi, hizmet ve hekim hasta deneyimini de beraberinde getirerek 4. dalga dijital ekonominin temellerini atıyor. İşte bundan yola çıkarak; ‘’X. ULUSLARARASI KATILIMLI TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ’’ Sağlıkta Dijital Evrimin yol haritasını ‘’SAĞLIKTA NESNELERİN İNTERNETİ ve 2050’ye BAKIŞ’’ ana temasıyla hep birlikte oluşturacağız. Bu çerçevede planlanmış olan Forum, Panel, sunumlar, Çalıştay ve Özgür Teknolojik Sunumlar bulunmaktadır. Çok yönlü çok boyutlu bakışı sergileyecek, teknolojik gelişmeleri, dünyayı ve toplumları dönüştüren yeni ezber bozan, çığır açan teknolojileri, sağlık sektörünün liderleri ve paydaşlarının uluslararası boyutta geleceğimizi görmemizi sağlayacak olan etkinliğimizde sizler ile beraber olmayı diliyor, davetimizi sunuyoruz.
Saygılarımızla,

TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ 2017
Kongre Başkanı
Prof. Dr. UTKU ŞENOL

2016 Olağan Genel Kurul

Tıp Bilişimi Derneği’nin olağan genel kurulu 8 Nisan 2016’da saat 17.00’te Tıp Bilişimi Derneği merkezinde yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa 22 Nisan 2016’da aynı saat ve aynı yerde toplanılacak. Tüm üyelerimizi genel kurula davet ediyoruz. Genel kurula katılmak için aidat borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Bunun için turkmia@turkmia.org adresine mail atarak durumunuzu sorabilirsiniz.

Tıp Bilişimi Derneği Yönetim Kurulu

Tıp Bilişimi Derneği İzmir Buluşması’nın ardından

Tıp Bilişimi Derneği 13 Nisan 2014 günü Ege Bölgesinde alanla ilgili çalışan akademisyenleri İzmir’de buluşturdu. Yüksek bir katılımla gerçekleşen toplantıda bölgemizde konuyla ilgili hemen tüm akademisyenlerin katılması çok mutluluk vericiydi.
Önceki dernek başkanı Prof.Dr.Mustafa Ömen’in açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Ömen innovasyon kavramı ile Tıp Bilişimini birlikte değerlendirerek bu alanda yapılacak çalışmaların sağlık ekonomisine ve yurttaşın memnuniyetine etkileri üzerinde durdu.
Daha sonra söz alan Prof.Dr.Osman Saka, Derneğin geçmiş faaliyetlerini tanıtan ve 2014 sonbaharında yapılacak MIE toplantısında yer alacak etkinlikleri açıklayan bir sunum yaptı. Bu açıklamalar arasında MIE 2014’de ülkemizden gönderilen bildirilerin %8’lik bir ağırlığı olduğunu ve bu sayı ile 4. sırayı aldığımızı öğrendik. Saka’nın açıklamalarından Türkiye’den katılımcıların kayıtlarda öğrenci statüsünde kabul edileceği bilgisi de yer aldı.
Toplantının ikinci oturumunda ilk sunumu Doç.Dr. Adil Alpkoçak yaptı. Sosyal Medya ve Sağlık başlıklı renkli konuşmasında Alpkoçak, bu yeni alanın önemini vurgulayan örnekler ve sayılar vererek, özellikle bu ortamda yer alan verinin bilişim teknikleri ile işlenmesinden elde edilecek bilgiye dikkati çekti. Oturumda yer alan iki konuşma 3D printer teknolojilerine aitti. Yad.Doç.Dr.Ahmet Ökurt teknolojide gelinen yeri, tekniğin farklı uygulamalarını ve gelişme potansiyelini açıkladı. Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Esra Taşbaş da kurumlarındaki 3D yazıcılar ile yaşadıkları deneyimleri anlatarak izleyicilerin bu alandaki ufuklarını açtılar. Oturumda konuşan bir başka konuşmacı İYTE’den Prof.Dr. Bilge Karacalı oldu. Karaçalı ilgi alanı olan akış sitometresi konusunda kullandığı tekniği, konunun önemini ve veri işlemede kullandıkları teknikleri anlattı. Bu oturumda konuşması bulunan Yard.Doç.Dr. Alper Selver bir sağlık sorunu nedeniyle ne yazık ki aramızda olamadı.
Öğle arası yemek sırasında da yoğun iletişim sürdüğü toplantının öğle sonrası ilk konuşmasını Ekonomi Üniversitesinden Doç.Dr. Türker İnce yaptı. İnce’nin sınıflama ve kümeleme algoritmaları üzerindeki çalışmalarını özetlediği konuşmasından Tıp bilişimcilerinin sıklıkla kullandığı bu algoritmalara yaptığı büyük katkıyı görmü? olduk. İnce’nin bu konuda çıkan yeni bir kitabı da bulunuyor.
Oturumun ikinci konuşmacısı Ozan Akçay, sürdürdüğü doktora çalışması ile ilişkili olarak Türkçe’de doğal dil işlemenin neresindeyiz başlıklı konuşmasında konuyla ilgili bir açıklama yaptıktan sonra ülkemizde yapılan tezlerin yıllara ve konulara göre dağılımını verdi. Türkçe olarak bu güne kadar 4 tez çalışmasının yapılmış olduğunu belirten Akçay alanın bakirliğine dikkat çekmiş oldu.
Oturumun bir diğer konuşmacısı Yard.Doç.Dr. Aslı Süner’in konuşması Karar Destek Uygulamalarına ilişkindi. Süner kolorektal kanserini tedavi karar sürecinde yardımcı olmak üzere geliştirmiş oldukları sistemi ayrıntıları ile tanıttı.
Oturumun son konuşmasını Prof.Dr.Utku Şenol yaptı ve ülkemiz bilişimcileri ile bir işbirliği arayışında olan Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) grubunun çadırlarını aktardı. Konuyla ilgilenenlerin Tıp Bilişimi Derneği altında kurulan CARS çalışma grubu başkanı Adil Alpkoçak ile iletişime geçmeleri dile getirildi.
Toplantının bir başka konuğu da Dokuz Eylül Üniversitesi’nin araştırmalardan sorumlu Rektör Yardımcısı olan Prof.Dr.Murat Ögören idi. Ögören yeni açılan ülkemizin ilk sağlık teknoparkından ve başkanlığını yaptığı Avrupa Birliği kapsamındaki araştırma grubu çalışmalarından söz ederek önümüzdeki fırsatlardan ve olanaklardan örnekler verdi. Öellikle ELIXIR adı verilen oluşum çerçevesinde bilişimcilere görevler düşebileceğini aktardı.
Toplantının son bölümünde farklı birim ve kurumlardan 11 konuşmacı 10’ar dakikalık sunumlarda tanıtımlar yaptılar. İzmir dışında Çanakkale Üniversitesi’nden de bir konuğun yer aldığı sunumlar, bölgemizdeki araştırmacı profilini ve güncel çalışma alanlarını öğrenmemize yardımcı olurken kurumların olanakları, kadroları ve gelecek planları hakkında fikir sahibi olduk.

 

MIE 2014 Istanbul’da yapıldı

European Federation for Medical Informatics ve Tıp Bilişimi Derneği tarafından düzenlenen 25. Avrupa Medikal İnformatik Kongresi MIE 2014 31 Ağustos – 3 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.
45 ülkeden 545 kayıtlı katılımcının katıldığı Kongre’de 247 bilimsel sunum, 18 çalıştay, 7 panel, 98 adet poster sunumu ve Tıp Bilişimi alanında dünyanın en önemli isimlerinden 6 farklı “keynote” konuşma yer aldı. Tıp Bilişiminin babası olarak kabul edilen Prof. Jan van Bemmel, sağlık bilişim sistemlerinde değerlendirme ve kanıta dayalı tıp bilişimi alanlarında duayen Prof. Elske Ammenwerth, bilişim sistemlerinin hasta güvenliği alanında kullanılmasında uzman Kaija Saranto, IHTSDO (SNOMED) gelecek başkanı Don Sweete konuşmaları ile yer aldı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nden standartlar ve terminolojiler birimi koordinatörü Dr. Bedirhan Üstün   ICD 11 konusundaki çalışmaları tanıttı. Dr. Bedirhan Üstün’ün konuşmasında Dünya Sağlık Örgütünün ICD 11 çalışmaları detaylı olarak anlatıldı. Yapısal olarak yeni bir bakış açısı getiren ve sağlık hizmetlerinde tanı kodları dışında da kullanılabilecek olan yeni versiyonun tanıtımı yapıldı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci Türkiye’nin Sağlık Bilişimi alanındaki vizyonunu tanıtan konuşması ilgi çekti.
Ülkemizde ilk kez yapılan ve bu alanda Avrupa’nın en önemli etkinliği sayılan bu Kongrede 21. yüzyıla özgü sağlık sorunları ve çözümlerinde bilişimin yeri, konunun uzmanları ile ayrıntılı olarak tartışıldı. Kongrede bilimsel aktiviteler yanı sıra dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda katılımcı birbirleri ile tanışma ve temas kurma olanağı buldu. Avrupa’nın en güzel Kongre merkezlerinden olan Haliç Kongre Merkezi katılımcıların büyük ilgisini çekerken MIE 2014 sosyal açıdan da sağladığı olanaklar ile unutulmaz bir toplantı olarak tarihe geçti.
Kapanış oturumunda kongrede emeği geçenlere Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Osman Saka tarafından anı plaketleri verildi. Son olarak MIE Meşalesi (torch) Osman Saka tarafından MIE2015 yapılacağı İspanya’nın komite başkanına törenle devredildi.
Kongre sonrası katılımcılardan gelen geri bildirimlerden, etkinliğin bilimsel içerik ve organizasyon yönünden üstün başarı içinde geçtiği görüşü öne çıkmaktadır.
Kongrede sunulan tam metin sözel bildirilerin yer aldığı yaklaşık 1300 sayfalık bildiriler kitabı elektronik olarak açık erişim (open Access) metoduyla IOS press tarafından basıldı. Bu yayınlar PubMed aracılığı ile taranabilmekte,   sunumlara ait bildirilerin tam metinlerine kongre web sitesinden sağlanan link ile ya da doğrudan “IOS Press homepage” den erişilebilmektedir. Tıp Bilişimi Derneği MIE2014 İstanbul Web sayfasını bir sonraki etkinlik olan MIE2015 Madrid’in yapılacağı 2015 Mayıs sonuna kadar koruyacaktır. Daha sonra web içeri?ine EFMI web sayfasından erişmek mümkün olacaktır.
Toplantı hem dünya hem de Türkiye sağlık Bilişimi alanında önemli etki yapmıştır. Tüm katılımcılara ve destek verenlere teşekkür ediyoruz.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Soma’da kömür oca??nda ya?anan facia camiam?z? derinden üzmü?tür. T?p Bili?im Derne?i olarak hayat?n? kaybedenlere rahmet, yak?nlar?na ba?sa?l??? ve sab?r, yaral?lara acil ?ifalar diliyoruz.

Bu üzücü kazan?n nedenlerinin bir an önce ayd?nlat?lmas? ve benzer elim olaylar?n bir daha ya?anmamas? için her türlü önlemin al?nmas? gerekti?ini dü?ünüyoruz. T?p Bili?im Derne?i olarak toplum sa?l??? ve önemli bile?enlerinden olan i? sa?l??? ve güvenli?inin destekçisi oldu?umuzu kamuoyuna duyurmak isteriz.

T?p Bili?imi Derne?i Yönetim Kurulu

Tıp Bilişimi Derneği 2014 olağan genel kurulu yapılacak

T?p Bili?imi Derne?i’nin ola?an genel kurulu 13 Nisan 2014’te saat 15.00’te T?p Bili?imi Derne?i merkezinde yap?lacak. Ço?unluk sa?lanamazsa 20 Nisan 2014’te ayn? saat ve ayn? yerde toplan?lacak. Tüm üyelerimizi genel kurula davet ediyoruz. Genel kurula kat?lmak için aidat borçlar?n?n ödenmi? olmas? gerekmektedir. Bunun için turkmia@turkmia.org adresine mail atarak durumunuzu sorabilirsiniz.

T?p Bili?imi Derne?i Yönetim Kurulu

Tıp Bilişimi Derneği İzmir Buluşması

Tıp Bilişimi Derneği, 13 Nisan 2014’te İzmir buluşmasını gerçekleştiriyor. Toplantıyı düzenleyen Prof. Dr. Oğuz Dicle’nin mesajı şöyle;

Değerli Meslektaşım,

1999 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Ulusal Kongreleri, Uluslar arası İşbirlikleri ve Çalışma Grupları ile ülkemizdeki Tıp Bilişimi alanını yönlendiren TIP BİLİŞİMİ DERNEĞİ, 13 Nisan 2014 günü Ege Bölgesinde alanla ilgili çalışan akademisyenleri İzmir’de buluşturmaya karar verdi.   Çok sayıda üniversitesi ve konuyla ilgili birimlere sahip olan bölgemizde gerçekleşecek bu toplantının, multidisipliner çalışmayı gerektiren alanımızda var olan tanışıklıkları daha da çoğaltacağına ve önemli bir motivasyon yaratacağına inanıyoruz. Bu toplantının amacı doğrultusunda, başka kurumsal faaliyetleri paylaşmak, 2014 Sonbaharında ülkemizde gerçekleşecek MIE toplantısı öncesinde ülkenizdeki tıp bilişimi sorunlarını el almak ve derneğimiz ile işbirliği arayışında olan Computer Assisted Radiology and Surgery (CARS) grubunun çağrılarını değerlendirmek istiyoruz. Bu buluşma fırsatı ile güncel araştırma konularından bir seçki ile bilgi paylaşımı da yapılacaktır.

Toplantı programı aşağıda sunulmuştur. Etkinliğimizin kurumunuzdaki ilgili akademisyenlere duyurulmasından ve ekibinizle birlikte sizleri aramızdan görmekten   mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Toplantı kapsamında sunulmak üzere kurum/birim tanıtım posterlerine de yer verilmesi planlandığından 70×100 cm boyutlarında hazırlayacağınız posterlerinizi de göndermenizi bekliyoruz.   Sizleri ve ekibinizi bu toplantıya davet ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Saygılarımla.

Tıp Bilişimi Derneği Adına
Prof.Dr.Oğuz Dicle

Not: Katılım Ücretsizdir. Katılım bilginizi 4.4.2014 tarihine kadar gokhan.karakulah@deu.edu.tr adresine iletmenizi bekliyoruz.
 

TIP BİLİŞİMİ DERNEĞİ

İZMİR TIP BİLİŞİMİ BULUŞMASI

13.4.2014, Dokuz Eylül Üniversitesi Eski Derslikler Binası

9.30 Açılış

9.45 Panel : Tıp Bilişiminin Güncel Sorunları

Moderatör: Mustafa Ömen

10.45 Ara

11.00-12.30 Güncel Araştırmalar I

11.00-11.15 Tıbbi 3D Yazıcı Uygulamaları ve Geleceği Adil Alpkoçak

11.15-11.30 3D Yazıcı Teknolojisi Ahmet Ökurt

11.30-11.45 3D Yazıcılarla bir Uygulama Örneği Esra Taşbaş

11.45-12.00 Akış Sitometrisi Bilge Karaçalı

12.00-12.15 3D DICOM Alper Selver

12.15-12.30 Tartışma

12.30-13.30 Öğle Arası

13.30-14.30 Güncel Araştırmalar II

13.30-13.45 Sınıflama Algoritmaları Türker İnce

13.45-14.00 Türkçede Doğal Dil İşlemenin Neresindeyiz? Ozan Akçay

14.00-14.15 Bir Tıbbi Karar Destek Sistemi Uygulaması Aslı Suner

14.15-14.30 CARS topluluğu €“ Olası İşbirlikleri Utku Şenol

14.30-14.45 Ara

14.45-15.15 Teknoparklar ve Tıp Bilişimine Katkıları Murat Ögören (DEÜ Rektör Yardımcısı)

15.15-16.30 Tıp Bilişimi Penceresinden Kurumlarımızda Eğitim-Araştırma Etkinlikleri

Modaratör: Oğuz Dicle

10’ar dakikalık sunumlar

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Alper Selver
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Oğuz Dicle
 • Ege Üniversitesi Mehmet Ergin
 • Ege Üniversitesi Mehmet Orman
 • Ekonomi Üniversitesi Cüneyt Güzeliş
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fatma Sılan
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilge Karaçalı
 • İzmir Üniversitesi Aydın Ötürk
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yalçın İşler
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Esra Taşbaş
 • Yaşar Üniversitesi Nalan Ökurt