Amaç

Dernek, 1999 yılında Ankara’da, bir grup hekim tarafından kurulmuştur.

Derneğin kuruluş amaçları, aşağıda belirtilmiştir;

  • Devlet, sivil toplum kuruluşları ve ticari kurumların sağlık bilişimi ve tıp bilişimi ile ilgili etkinlikleri konusunda bilgi toplamak, bu bilgileri erişilebilir hale getirmek.
  • Sağlık bilişimi ve tıp bilişimi ile ilgili tüm profesyonellerin çağdaş bilgi ve beceri düzeyine ulaşmasını teşvik etmek, profesyonellerin iletişimi ve bilgi paylaşımı için zemin hazırlamak, multidisipliner çalışmaları teşvik etmek
  • Türkiye’de sağlık bilişimi ve tıp bilişimi alanındaki sorunları saptamak, bu sorunlar çözüm önermek, projelerin hayata geçirilmesi için diğer kurumlarla işbirliği yapmak
  • Sağlık hizmeti veren ve alan tarafların sağlık bilişimi ve tıp bilişimi hakkındaki bilgisini geliştirmek, kamuoyunu şekillendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.
  • Karar veren ve yöneten pozisyondaki kişi ve kurumları tıp bilişimi ile ilgili konularda bilgilendirmek, bu kişilerin konuya hassasiyet göstermesini sağlamak ve harekete geçirmek.